Działka Sprzedaż Rumia | Oferta nr:SV01804

Działka, Sprzedaż, Rumia

Działka, Sprzedaż, Rumia
Działka, Sprzedaż, Rumia
Działka, Sprzedaż, Rumia

Działka, Sprzedaż, Rumia
Działka, Sprzedaż, Rumia
Działka, Sprzedaż, Rumia

Działka, Sprzedaż, Rumia
Działka, Sprzedaż, Rumia
Działka, Sprzedaż, Rumia

Działka, Sprzedaż, Rumia
Działka, Sprzedaż, Rumia
Działka, Sprzedaż, Rumia

Działka, Sprzedaż, Rumia

Nr oferty

SV01804

Kategoria

Działka

Lokalizacja

Rajska, Rumia

Metraż

1289.00m²

Cena

550000 PLN

Opis

Na sprzedaż działka inwestycyjna o pow. 1289 m2 położona w Rumi w drugiej linii zabudowy przy ul. Rajskiej 9C. Teren objęty MPZP z dnia 30-06-2016r.,uchwała Nr XXV/247/2016 dopuszczająca tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej zusługami; usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej; istniejącą funkcję, wtym zabudowę zzakresu usług hodowli roślin iogrodnictwa uznaje się zazgodną zplanem idopuszcza się jej kontynuację. Teren płaski, całkowicie ogrodzony. Na terenie działki znajduje się budynek gospodarczy z trzema garażami i pomieszczeniem technicznym o łącznej pow. ok. 90 m2. Otoczenie działki to zabudowa niska jednorodzinna. W najbliższym sąsiedztwie powstały takie osiedla jak „ Rajskie zacisze” – graniczące z oferowanym terenem (http://rajskie-zacisze.pl/) oraz „ Osiedle Rajskie” – zlokalizowane po drugiej stronie ulicy Rajskiej (https://eko-homes.pl/). Położenie działki ciche i spokojne. Jesteśmy oddaleni od miejskiego zgiełku, będąc na tyle blisko punktów handlowo –usługowych głównie zlokalizowanych przy ul. Dębogórskiej. Tereny rekreacyjne zaledwie 1,5 km od prezentowanej nieruchomości. Wybrane parametry podziałów oraz zabudowy: (Link do MPZP - http://rumia.e-mapa.net/) a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: - dla zabudowy wolnostojącej nie mniejsza niż 800m*2, - dla zabudowy bliźniaczej nie mniejsza niż 400m*2 - dotyczy pojedynczego segmentu, - dla zabudowy szeregowej nie mniejsza niż 200m*2, - dla istniejących działek, nie spełniających ustalonych parametrów, dopuszcza się lokalizację zabudowy, zuwzględnieniem warunków ustalonych wplanie, - dopuszcza się inną wielkość nowo wydzielonych działek stosownie do ustaleń zawartych w§2 ust. 8, b) intensywność zabudowy: minimalna – nie mniej niż 0,01, maksymalna: - dla zabudowy wolnostojącej, dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zusługami nie więcej niż 0,6, - dla zabudowy usługowej nie więcej niż 1,1, - dla zabudowy bliźniaczej nie więcej niż 0,9, - dla zabudowy szeregowej nie więcej niż 1,35, c) powierzchnia zabudowy: - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: wolnostojącej - do 20%, dla zabudowy bliźniaczej – do 30%, dla zabudowy szeregowej – do 45%, - dla zabudowy usługowej - do 35%, - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zusługami: wolnostojącej - do 30%, bliźniaczejlubszeregowej – jak dla zabudowy mieszkaniowej, - dla zabudowy związanej zfunkcją hodowli roślin, ogrodnictwa – dopuszcza się nie więcej niż wstanie istniejącym lub nie więcej niż 40%, d) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 40%, dla zabudowy bliźniaczej lub szeregowej – nie mniej niż 35%, e) linie zabudowy: nieprzekraczalne zgodnie zrysunkiem planu, wodległości 6,0 m od terenów publicznych dróg dojazdowych: H02.KD-D, H03.KD-D, od terenu drogi wewnętrznej H07.KDW, f) mała architektura: - śmietniki - wbudowane lub wolnostojące, zadaszone, owielkości dostosowanej dowymogów segregacji odpadów, - oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, - od strony terenów publicznych dopuszcza się ogrodzenia ażurowe owysokości do 1,5m, - zakaz stosowania ogrodzeń zprzęseł betonowych prefabrykowanych, g) inne: - lokalizacja reklam zgodnie z§3 pkt 6) lit. e), i) niniejszej uchwały, - istniejące zagospodarowanie terenu przekraczające parametry ustalone uznaje się zazgodne zplanem; 3) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: a) wysokość zabudowy: - do 12 m, lub do 10 m do górnej krawędzi elewacji dla dachów płaskich, - ilość kondygnacji nadziemnych – do 3, b) geometria dachu: - kąt nachylenia połaci dachowych – 30° - 45°, - kształt dachu – dwuspadowy lub wielospadowy; - pokrycie dachu - dowolne wnaturalnym kolorze wypalanej gliny lub odcieni od szarości do grafitu, c) zabudowa ofunkcji towarzyszącej: - zabudowa garażowa, gospodarcza lub ogrodowa dostosowana do zabudowy na działce, integralnie związana zbudynkiem mieszkalnym lub usługowym, lub wolnostojąca, - wysokość zabudowy wolnostojącej - do 9,0 m, - zabudowa towarzysząca usługom hodowli roślin iogrodnictwa (szklarnie, cieplarnieitp.) oparametrach dostosowanych do technologii hodowli, - geometria dachu jak wpkt 3 lit. b, d) inne: - zakaz stosowania materiałów syntetycznych (np. siding) ijaskrawych kolorów wmateriałach wykończeniowych, - istniejącą zabudowę, wtym zabudowę towarzyszącą funkcji usług hodowli roślin iogrodnictwa oraz inną przekraczającą parametry ustalone wpkt 3) lit. a)-c) uznaje się zazgodną zplanem;